A little bit different though, I will have just one glass of nice cold beer and watch Shirokuma Cafe in bed. What a nice evening! ;)

A little bit different though, I will have just one glass of nice cold beer and watch Shirokuma Cafe in bed. What a nice evening! ;)

Lụm [2]

Đang ngồi nói chuyện viết cover letter với Bột thì nhớ ra cái này.

Đây là lá thư của Robert Pirosh (scriptwriter nhận Oscar cho kịch bản của Battleground năm 1949) khi muốn chuyển từ công việc copywriter sang viết kịch bản phim. Cuối cùng thì ông đã được nhận vào làm việc ở MGM. (Source: Dear Wit.)

Dear Sir:

I like words. I like fat buttery words, such as ooze, turpitude, glutinous, toady. I like solemn, angular, creaky words, such as straitlaced, cantankerous, pecunious, valedictory. I like spurious, black-is-white words, such as mortician, liquidate, tonsorial, demi-monde. I like suave “V” words, such as Svengali, svelte, bravura, verve. I like crunchy, brittle, crackly words, such as splinter, grapple, jostle, crusty. I like sullen, crabbed, scowling words, such as skulk, glower, scabby, churl. I like Oh-Heavens, my-gracious, land’s-sake words, such as tricksy, tucker, genteel, horrid. I like elegant, flowery words, such as estivate, peregrinate, elysium, halcyon. I like wormy, squirmy, mealy words, such as crawl, blubber, squeal, drip. I like sniggly, chuckling words, such as cowlick, gurgle, bubble and burp.

I like the word screenwriter better than copywriter, so I decided to quit my job in a New York advertising agency and try my luck in Hollywood, but before taking the plunge I went to Europe for a year of study, contemplation and horsing around.

I have just returned and I still like words.

May I have a few with you?

Robert Pirosh
385 Madison Avenue
Room 610
New York
Eldorado 5-6024

hotboyfriend:

Seeing someone slowly lose interest in you is probably one of the worst things ever 

Chết cha, I lose interest in people so easily. I’m such a cruel bitch :)

 Last messages from Survivors and Students trapped inside the ferry
... PRAY FOR SOUTH KOREA

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy, không muốn reblog, không muốn thừa nhận những hình ảnh này. Những lời cầu nguyện và hy vọng chỉ là ảo ảnh cố chấp của những người còn sống mà thôi.

Cảm giác đau đớn chạnh lòng này vẫn như những năm trước khi tôi nhìn thấy hình ảnh của Nhật Bản sau cơn động đất, hình ảnh thân nhân của các nạn nhân trong chuyến bay MH370 và bây giờ là tiếc thương cho các em học sinh trên chuyến phà Sewol gặp tai nạn, đấy là chưa kể đến chuyện thương tâm mỗi ngày diễn ra trên mọi nẻo đường ở Việt Nam…

Ôi biết bao giờ đớn đau này nguôi…!?

"Fall in love with someone who wants you, who waits for you. Who understands you even in the madness; someone who helps you, and guides you, someone who is your support, your hope. Fall in love with someone who talks with you after a fight. Fall in love with someone who misses you and wants to be with you. Do not fall in love only with a body or with a face; or with the idea of being in love."
"Just because you miss someone, it doesn’t mean you should go back to them. Sometimes you have to just keep missing them until you wake up one morning and realise that you don’t anymore."
Unknown (via exoticwild)

yetxanhlexanhlet:

can it be my proposal song?
and sing by you?
:)

Anh Lóc 

Eargasm!!!!!!!!!